Всеукраїнський
ДРУГИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ КОНГРЕС
Поділитись
II Український Жіночий Конгрес

Доєднайтеся до кола успішних, соціально активних жінок і чоловіків, які підтримують ідеї ґендерної рівності, як невід’ємного елементу демократичного суспільства та запоруки сталого розвитку держави.

Отримайте можливість з перших вуст почути про останні дослідження, сучасні тенденції розвитку ґендерної політики в Україні та світі. Станьте учасником дискусій за участю топових українських та іноземних експертів, громадських діячів, бізнесу та медіа.

Впливайте на формування ґендерної політики в Україні. Можна багато що змінити разом. Зараз саме час!

500 учасників
Український Жіночий Конгрес збере п’ятсот найактивніших успішних жінок і чоловіків з політики, бізнесу, неурядових організацій та медіа, щоб об’єднати їх довкола ідеї забезпечення ґендерної рівності в різних секторах українського суспільства, як базового елементу сталого розвитку нашої держави.
85 топ-спікерів
В тематичних обговореннях візьмуть участь перші особи держави, українські та іноземні парламентарі, представники міжнародних організацій, місцевого самоврядування, українські та закордонні експерти.
9 дискусійних платформ
Дискусійні платформи Конгресу стосуються питань посилення політичної і громадської участі жінок на різних рівнях та розширення їх економічних можливостей, залучення жінок до процесу миротворчості та сектору безпеки, боротьби із ґендерно обумовленим насильством, а також подолання ґендерних стереотипів та посилення ґендерної освіти і просвіти.
НАША МІСІЯ
Український Жіночий Конгрес є постійнодіючою публічною платформою, яка формує порядок денний з ґендерної політики для Верховної Ради України, Уряду, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіа-спільноти.
ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Завантажити програму
День 1
7 грудня
Дискусійна платформа: Українські та світові тренди у політиці рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Визначити здобутки ґендерної політики в Україні та подальші кроки із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. Обговорити сутність ґендерного мейнстрімінгу у світі та його вплив на політику інших країн, а також можливість еволюції української політичної системи в контексті збільшення представництва жінок в політиці та у процесах прийняття рішень на різних рівнях.

7 грудня
Дискусійна платформа: Безпека інформаційного простору: ґендерний аспект

Обговорити результати досліджень щодо розвитку українського суспільства та ставлення до рівності прав і можливостей чоловіків і жінок, а також проблеми у сприйнятті ґендерної політики і недискримінації.

7 грудня
Дискусійна платформа: Як впливають міжнародні зобов’язання на дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері безпеки: український та світовий досвід

Актуалізувати питання дотримання Україною міжнародних зобов’язань щодо забезпечення ґендерної рівності, як важливого елементу сталого суспільного розвитку. Зокрема визначити проблеми і можливості стосовно виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» та Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС. Обговорити проблему ґендерної рівності у секторі безпеки та оборони, правоохоронних органах, а також проблеми з якими стикаються жінки-військові та ветеранки.

7 грудня
Дискусійна платформа: Розширення економічних можливостей для жінок та подолання дискримінації на робочому місці та у підприємництві

Визначити роль жінок в економічному розвитку, перешкоди, які заважають жінкам брати участь в економічному та господарському розвитку, а також запропонувати способи усунення таких перешкод з урахуванням успішного міжнародного досвіду. Обговорити можливості підтримки та розвитку жіночого підприємництва, як альтернатива найманій праці. Презентувати успішні кейси жінок-підприємців.

7 грудня
Спеціальний захід: Чоловіки у декреті та відповідальне батьківство

Обговорення особливостей декретних відпусток для чоловіків в Україні та в інших державах. В чому відмінність у ставленні чоловіків до декрету та як подолати стереотипи і збільшити залученність чоловіків до виховання дітей.

День 2
8 грудня
Open Talks: Особливості національних стереотипів щодо жінок і чоловіків

Відверта розповідь про те, як долати стереотипи і бути вільним від обмежень внутрішніх і зовнішніх. Як впливає рівність і свобода на розвиток України.

8 грудня
Паралельні дискусійні платформи

«HE for SHE»: чоловіки, які підтримують жінок
Дискусія стосується підтримки жіночого лідерства чоловіками, для чого чоловікам бути феміністами і чому це сьогодні тренд. Обговорити важливість підтримки жінок чоловіками та професійної співпраці.

Кращі практики запровадження ґендерно орієнтованого бюджетування
Обговорення результатів запровадження ҐОБ у громадах на прикладі успішних кейсів. Пошук можливостей поширення досвіду та популяризації ҐОБ, як дієвого інструменту планування справедливого бюджету в інтерасах людей.

8 грудня
Дискусійна платформа: «SHE for SHE»: партнерство та наставництво

Обговорити ідею та принципи менторства серед жінок, можливості популяризації цієї ідеї та підтримки жіночого лідерства. Як розвивати жіноче лідерство та створювати міцні зв’язки між різними спільнотами жінок, а також посилення мережування серед жінок та депутатських об’єднань з ґендерної рівності.