РІШЕННЯ

10 кроків із забезпечення ґендерної рівності в Україні

Рішення Першого Українського Жіночого Конгресу

Перший Український Жіночий Конгрес за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання “Рівні можливості” започаткував публічну платфому, яка зібрала близько п’ятиста учасниць та учасників з різних регіонів України.

Усвідомлюючи важливість досягнення ґендерної рівності в усіх сферах, Перший Український Жіночий Конгрес закликає органи державної влади дотримуватися комплексного ґендерного підходу у формуванні державної політики.

Учасниці та учасники Конгресу констатують головні напрямки необхідні для ґендерної рівності в Україні:

  1. Впровадження законодавчих механізмів рівноправної участі жінок та чоловіків у виборчому процесі на національному та місцевому рівнях шляхом внесення змін до законодавства, які б унеможливили недотримання ґендерних квот.
  2. Ініціювання інформаційної кампанії щодо важливості впровадження ґенедерного квотування партійних списків.
  3. Усунення дискримінаційних обмежень щодо участі жінок у сфері безпеки та оборони та розширення доступу жінок до навчання у закладах військової освіти, до військової служби та військових посад.
  4. Сприяння реформуванню сектору безпеки та оборони з врахуванням принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також запровадження посади радників із гендерних питань у секторі безпеки.
  5. Посилення міжвідомчої співпраці щодо впровадження Національного плану дій виконання Резолюції ООН 1325.
  6. Ініціювання суспільно-політичного діалогу для ратифікації Стамбульської Конвенції.
  7. Вдосконалення національного законодавства для попередження, протидії і покарання ґендерно обумовленого насильства.
  8. Популяризування ґендерно-орієнтованого бюджетування на загальнодержавному і місцевому рівнях.
  9. Подолання гендерної дискримінації через скорочення і модернізацію переліку заборонених професій і робіт для жінок.
  10. Імплементування Кабінетом Міністрів України Стратегії впровадження ґендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: ґендерний вимір — 2020».

Довідково: Міжфракційне депутатське об’єднання «Рівні можливості» створено з метою покращення становища жінок у суспільстві, активізації суспільного діалогу щодо забезпечення ґендерної рівності в різних сферах суспільно-політичного життя. Об’єднання діє на принципах самоврядування, є відкритим до приєднання інших народних депутатів та налаштоване на співпрацю з керівництвом Верховної Ради, депутатськими фракціями та комітетами Верховної Ради України, Адміністрацією Президента та Кабінетом міністрів України, іншими органами державної влади, громадськими організаціями та об’єднаннями.

Місія: просування ґендерної рівності покращення становища жінок у суспільстві; надання політиці рівних можливостей цілеспрямованості та системності; об’єднання зусиль законодавчої і виконавчої влади та громадянського сектору щодо просування прав жінок; сприяння процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Scroll Up