РЕЗОЛЮЦІЯ

Резолюція Українського Жіночого Конгресу Online “Нова реальність – нові можливості!”

Світ став іншим, COVID-19 не просто змінив життя кожного і кожної з нас, він змусив подивитися під новим кутом на існуючі проблеми, сформував нові виклики і, відповідно, нові можливості. Україна має бути проактивною у боротьбі з пандемією та її наслідками. Саме тому Український Жіночий Конгрес актуалізує суспільну дискусію щодо пошуку нових рішень та можливостей для забезпечення потреб і створення безпечних умов життя для жінок і чоловіків, що можливе лише завдяки відповідальному та ефективному політичному лідерству на всіх рівнях.

Враховуючи суспільно-політичні обставини, Український Жіночий Конгрес визначає такі пріоритети:

Політичним партіям:

 • забезпечити принцип квотування на місцевих виборах на рівні не менше ніж 40%, що встановлено Законом;
 • забезпечити справедливий розподіл ресурсів для рівноправної участі жінок і чоловіків у виборчому процесі, створення спеціальних можливостей для кандидаток залучати ресурси для ведення передвиборчої агітації;
 • протидіяти політичному буллінгу, сексизму та іншим формам дискримінації і недоброчесної політичної боротьби, які завдають шкоду діловій репутації, посягають на честь і гідність людини;
 • розробити та включити до партійних статутів, внутрішніх політик та політичних програм питання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, принципи недискримінації та етичної поведінки;
 • стимулювати залучення жінок, які вже працюють в партійних організаціях, до участі у виборчому процесі кандидатками, а також створювати жіночі припартійні організації для розвитку жіночого політичного лідерства.

Центральній виборчій комісії:

 • надавати відповідні роз’яснення політичним партіям, територіальним виборчим комісіям та дільничним виборчим комісіям щодо протидії сексизму та дискримінації у виборчому процесі;
 • включити до процесу підготовки територіальних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій питання рівності прав і можливостей жінок та чоловіків, інклюзії та протидії дискримінації;
 • запровадити належні заходи безпеки для всіх учасників виборчого процесу у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції;
 • забезпечити інклюзивні умови для здійснення волевиявлення громадянами з інвалідністю.

Засобам масової інформації:

 • забезпечити неупереджене висвітлення виборчого процесу у засобах масової інформації відносно кандидатів, жінок і чоловіків, включно із неприпустимістю використання гендерних стереотипів, об’єктивізації жінок-кандидаток та використання будь-яких дискримінаційних висловлень.

Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування:

 • забезпечити рівний доступ жінок і чоловіків до прийняття рішень шляхом включення відповідальних за реалізацію державної гендерної політики, а також гендерних радників/-ць до штабів із протидії пандемії задля прийняття обґрунтованих, чутливих рішень;
 • забезпечити консультації з гендерними експертами/-ками під час розробки нормативно-правових актів та бюджетних програм, а також залучення до прийняття рішень правозахисних та жіночих організацій;
 • забезпечити вчасне інформування населення та надання необхідних даних щодо COVID-19 з розподілом за статтю, віком, місцем проживання, інвалідності тощо на національному та регіональному рівнях;
 • забезпечити інформування про всі доступні ресурси та послуги в умовах карантину для постраждалих від домашнього насильства, а також збір даних із розмежуванням за ознакою статі, віку, місця проживання, інвалідності тощо, задля здійснення якісного аналізу та розробки адекватних програм у карантинний та посткарантинний період;
 • забезпечити гідні умови праці та належний соціальний захист особам та членам їх сімей, які працюють у сферах, пов’язаних з високим ризиком інфікування;
 • розробити державні програми соціальної підтримки найбільш вразливих категорій жінок: жінок з інвалідністю, жінок-ВПО, працівниць, робота яких пов’язана з підвищеним ризиком інфікування (сфери охорони здоров’я, надання соціальних послуг, торгівлі та ін.), представниць національних меншин у карантинний та посткарантинний період;
 • врахувати у державних політиках у посткарантинний період потреби різних груп жінок та чоловіків, базуючись на міжнародних та національних зобов’язаннях, які регулюють питання гендерної рівності та прав людини.

Приватному сектору:

 • в умовах карантинних обмежень створити можливості дистанційної роботи та/або сприяти гнучкому графіку роботи для працівників, які мають піклуватися про членів родини та/або мають неповнолітніх дітей;
 • забезпечити принцип рівності в оплаті праці для жінок і чоловіків, а також принцип недискримінації під час скорочень;
 • забезпечити медичне страхування працівників.

Верховній Раді України:

 • забезпечити врахування принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час розробки та прийняття законодавчих актів, спрямованих на протидії та подолання наслідків COVID-19;
 • прийняти зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо запровадження етичних стандартів та недопущення будь-яких проявів дискримінації та сексизму у парламенті, включно із санкційним механізмом;
 • з огляду на збільшення випадків гендерно-зумовленого насильства під час карантину та необхідність посилення реагування на нього, наголошуємо на необхідності ратифікації Стамбульської конвенції.

23.07.2020