РЕЗОЛЮЦІЯ

Резолюція Четвертого Українського Жіночого Конгресу Online «Від можливостей – до реальних змін»

Турбулентні часи – це завжди виклик, але це і можливості для того, щоб вийти на новий, кращий рівень. І сьогодні час для реальних змін, коли необхідно вдаватися до активних дій, робити те, що ніколи не робили та змінювати усталені підходи. Зміни можливі лише за умови повноцінного залучення жінок і чоловіків до процесу прийняття рішень як у державі, так і у приватному секторі.

Четвертий Український Жіночий Конгрес вкотре підводить підсумки і відзначає прогрес у сфері політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також висвітлює актуальні тенденції та можливості для системних змін.

Таким чином, у результаті обговорень були зазначені питання, які мають бути включені до порядку денного органів державної влади, місцевого самоврядування, приватного і громадського секторів:

1. Верховній Раді України:

 • Забезпечити на законодавчому рівні принципи недискримінації та протидії насильству і сексизму по відношенню до політично активних жінок під час всього виборчого процесу та політичної діяльності, а також запровадити ефективні інструменти захисту і протидії таким випадкам.
 • Внести зміни до Виборчого кодексу України для забезпечення збереження балансу між чоловіками та жінками у виборчих списках партій у разі заміни або відкликання кандидатів до та після виборів.
 • Ініціювати розробку інклюзивних політик та гендерно чутливих стратегій для забезпечення політичної участі жінок з мало представлених у політиці груп.
 • Прийняти законодавчу ініціативу про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей громадян із представництва у наглядових радах та органах правління державних унітарних підприємств, господарських товариств та державних банків.
 • Розробити зміни до законодавства в частині запровадження ефективних механізмів страхування медичних працівників та осіб, які долучені до заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
 • Прийняти зміни до Бюджетного кодексу та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частинні запровадження ґендерно орієнтованого бюджетування та врахування ґендерних аспектів у діяльності органів місцевого самоврядування.

2. Кабінету Міністрів України:

 • Забезпечити виконання Постанови Верховної Ради УкраїниПро заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.
 • Уряду забезпечити підготовку до ратифікації конвенцій Міжнародної організації праці у сфері рівності жінок і чоловіків (№171, №183, №189, №190) та імплементації положень директив Європейського Союзу (№79/7/ЄЕC, №92/85/ЄЕС, №2004/113/ЄC, №2000/78/ЄС, №2010/18/ЄС).
 • Розробити і прийняти новий Кодекс законів про працю з урахуванням ґендерного підходу та ґендерно чутливих практик, зокрема таких, які передбачають дистанційну форму роботи, підтримку працівників, які доглядають за членами родини, соціальну підтримку сімей з дітьми та інші.
 • Забезпечити на нормативно-правовому рівні прозорі принципи у сфері оплати праці, що мінімізують ґендерні розриви в оплаті праці.
 • Запроваджувати програмам підтримки жіночого підприємництва та створювати умови для надання пільгових кредитів на розвиток жіночого підприємництва банківськими установами.
 • Створювати інформаційно-консультативні державні центри (зокрема регіональні центри) для розвитку і підтримки малого та середнього бізнесу.
 • Сприяти запровадженню ґендерно чутливих політик у державному секторі економіки, а також враховувати ґендерні впливи при розробці двосторонніх угод у сфері торгівлі та інвестицій, державних закупівель.
 • Запроваджувати необхідні політики та практики щодо протидії сексуальним домаганням в установах державної,комунальної та приватної форм власності.
 • Затвердити План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2023 року.

3. Офісу Президента України та Раді національної безпеки і оборони України:

 • Забезпечити участь жінок в офіційних мирних процесах і переговорах з метою включення до порядку денного питань захисту прав людини та протидії різним формам дискримінації і насильства.
 • Збільшити представництво жінок у миротворчій діяльності та забезпечити рівні права та можливості у доступі до служби у Збройних сил України та інших органах сектору безпеки і оборони.
 • Запровадити дієві заходи щодо запобігання і протидії ґендерно-зумовленому насильству пов’язаного з конфліктом.
 • Подати до Верховної Ради України на ратифікацію Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

4. Органам влади на місцях:

 • Забезпечити інституалізацію національного гендерного механізму, який дозволить ефективно реалізовувати державну політику рівних прав та можливостей в усіх сферах життя громад.
 • Долучатися до підписання Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад та розробки стратегій та планів її реалізації.
 • Застосовувати принцип ґендерно орієнтованого бюджетування під час формування бюджетів, програм і стратегій.

5. Політичним партіям:

 • Створити умови для залучення жінок до партійної діяльності, а також сприяти їх професійному розвитку для подальшої участі у виборах, в тому числі через надання додаткових можливостей і ресурсної, зокрема, фінансової підтримки виборчих кампаній, політичне менторство та розвиток внутрішньопартійних «жіночих крил».
 • Запровадити практику залучення жінок до керівних посад в партії, а також включення членкинь та активісток до процесів прийняття рішень всередині партії, зокрема до процесу формування списків кандидатів на вибори (пошуку та висунення кандидатів).

6. Приватному сектору:

 • Сприяти створенню умов для поєднання роботи із сімейними обов’язками (організації гнучкого робочого часу та форм дистанційної роботи).
 • Створити умови для неупередженого процесу відбору кадрів та працевлаштування, а також рівну оплату заробітної плати для працівників обох статей, які виконують роботу однакової цінності.

7. Громадському сектору:

 • Сприяти започаткуванню інформаційних кампаній на підтримку рівності і недискримінації на робочому місці та поширення успішного досвіду ґендерно чутливих політик серед приватного і корпоративного сектору.

8. Рекомендації щодо заходів в умовах пандемії:

 • Забезпечити державне замовлення на підготовку медичними вищими навчальними закладами лікарів за спеціальностями епідеміологи, вірусологи та бактеріологи.
 • Запровадити страхування медичних працівників на випадок інфікування коронавірусом.
 • Забезпечити в повному обсязі медичний та допоміжний персонал засобами індивідуального захисту.
 • Забезпечити вчасне погашення заборгованості по заробітній платі медичним працівникам.
 • Забезпечити вчасні додаткові виплати медичним працівникам, які задіяні в боротьбі з коронавірусом.
 • Під час пандемії COVID-19 запровадити мобільні медичні пункти для забезпечення доступу сільського населення до послуг у галузі охорони здоров’я.
 • Проаналізувати рівень доступу жінок і чоловіків, які належать до різних вікових і соціальних груп, до послуг охорони здоров’я під час COVID-19.
 • Проаналізувати вплив соціально-економічної нерівності на відмінності у стані здоров’я між жінками та чоловіками і використати дані для подальшого планування.
 • Забезпечити, щоб голос медичних працівників та працівниць було враховано під час прийняття рішень щодо заходів на протидію COVID-19 (консультації з представниками профсоюзів працівників сфери охорони здоров’я та жінками-медичними працівниками, оскільки вони складають 82% медичного персоналу).

02.12.2020