РЕЗОЛЮЦІЯ

Резолюція Третього Українського Жіночого Конгресу

Три роки поспіль Український Жіночий Конгрес збирає однодумців, щоб обговорити стан впровадження ґендерної політики в Україні і світі та напрацювати рекомендації для порядку денного Верховної Ради України, Уряду, приватного сектору та громадянського суспільства.

Важливо відмітити значний поступ у політиці рівних можливостей в нашій країні, який би не відбувся без цієї постійно діючої платформи, що об’єднала вже більше півтори тисячі прогресивних жінок і чоловіків – провідників цих змін, які поділяють принципи ґендерної рівності і докладають зусиль для їх поширення абсолютно в різних сферах життя.

Ми досягли збільшення представництва жінок у парламенті та Уряді і законодавчо закріпили виборчі квоти, дівчата отримали можливості навчатися у військових ліцеях, а жінки у збройних силах офіційно служити на бойових посадах, також імплементували положення Стамбульської конвенції щодо посилення відповідальності за домашнє насильство.

Однак на цьому ми не зупиняємося і Третій Жіночий Конгрес визначає наступні пріоритети:

Верховній Раді України:

1. Враховувати в реформі парламенту дотримання принципів ґендерної рівності шляхом прийняття етичного кодексу, який унеможливить будь-які прояви дискримінації парламентарів та забезпечить ґендерний баланс при розподілі посад із урахуванням рекомендацій місії Європейського Парламенту.
2. Посилити інституційну спроможність Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо моніторингу дотримання ґендерної рівності, як парламентського механізму та форми контролю.
3. Забезпечити ґендерно чутливе та недискримінаційне законодавство із врахуванням ґендерних індикаторів, зокрема, через інтегрування ґендерно-правової експертизи проектів законів у підрозділи юридичного супроводження ВРУ.
4. Ратифікувати конвенції Міжнародної організації праці, які створюють рівні умови праці та сприяють залученню жінок і чоловіків до сімейних обов’язків і вихованню дітей, а також посилюють соціальний захист, протидіють різним формам дискримінації та домаганням на робочому місці.
5. Ратифікувати Стамбульську конвенцію та інші міжнародні документи щодо забезпечення ґендерної рівності і недискримінації.
6. Ухвалити зміни до законодавства щодо ґендерного паритету у керівних органах державних підприємств та установ.

Кабінету Міністрів України:

1. Розглянути приєднання України до Партнерства Біаріц, започаткованого лідерами країн Групи G7 з метою посилення відповідальності цих країни та консолідації зусиль інших держав щодо досягнення ґендерної рівності.
2. Прийняти стратегію впровадження ґендерної рівності у сфері освіти.
3. Виконання національного плану Рекомендацій Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) та розробка нового національного плану Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека».
4. Інтегрувати ґендерно орієнтоване бюджетування у фінансово-бюджетну систему на всіх рівнях, зокрема, через прийняття змін у Бюджетному кодексі.
5. Інтегрувати ґендерні підходи у реформи та галузеві стратегії, включно із національною програмою Україна-НАТО.
6. Затвердити Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року.

Органам місцевого самоврядування:

1. Забезпечити розробку місцевих програм з урахуванням принципів ґендерно орієнтованого бюджетування.
2. Забезпечити утвердження ґендерної рівності у громадах, зокрема долучившись до підписання Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад та фінансування необхідних для цього заходів.
3. Запроваджувати ґендерні підходи у розбудові міст та при плануванні інфраструктурних об’єктів (ґендерна урбаністика).

Приватному сектору:

1. Впроваджувати у політиках кампаній, установ і підприємств принципи недискримінації на робочому місці та при працевлаштуванні, забезпечувати рівну винагороду за однакову працю жінок і чоловіків, а також створювати дружнє до родини і дітей робоче середовище.
2. Дотримуватись принципів етики і недискримінації у публічних комунікаціях та рекламі, а також впроваджувати принципи рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у корпоративній культурі.

Громадянському суспільству:

1. Здійснювати моніторинг і контроль за дотриманням принципів ґендерної рівності в органах державної влади та місцевого самоврядування.
2. Здійснювати антидискримінаційну експертизу законодавства та нормативно-правових актів на рівні консультативно-дорадчих органів.
3. Здійснювати адвокацію та просвітництво на всіх рівнях та серед різних категорій населення і осіб, що приймають рішення.