Резолюція Другого Українського Жіночого Конгресу

Звернення за результами роботи Другого Українського Жіночого Конгресу

Перший Український Жіночий Конгрес дав переосмислення ґендерної політики, як невід’ємного елементу всіх політик держави від соціальної до економічної і безпекової.

Результатом регіональних конгресів в Одесі та Львові стало виявлення прогалин і відповідно можливостей, для посилення політики рівних прав та можливостей на місцевому рівні в умовах децентралізації.

Ми хочемо підвищити впливовість Українського Жіночого Конгресу, як платформи, і забезпечити не тільки формування порядку денного з актуальних питань ґендерної політики, а й докласти більших зусиль до прийняття рішень. Саме для цього у 2018 році ми створили Громадську організацію, яка має одноіменну назву «Український Жіночий Конгрес», роль якої у посиленні комунікаційної та адвокаційної складової на підтримку решень і резолюцій, які напрацьовуються в результаті проведених подій, зокрема таких, як цей Конгрес.

Також ми переконані, що Громадська організація «Український Жіночий Конгрес» відбудеться, як об’єднання прогресивних жінок і чоловіків з абсолютно різних галузей з метою посилення в Україні ґендерного мейнстрімінгу в політичній, безпековій, економічній, фінансовій, освітній та медичній сферах, що є базовими елементами для сталого суспільного розвитку і прогресу держави.

У всьому світі визнано, що ґендерна рівність – це чутливий індикатор, який демонструє, наскільки розвинутою і демократичною є держава. Україна, країна що розвивається, саме тому, на скільки швидко ми будемо здатні здійснювати реформи з урахуванням ґендерної складової залежитеме наше майбутнє.

Другий Український Жіночий Конгрес визначив пріоритетні напрямки політики рівних прав і можливостей в Україні на 2019 рік і звертається до державних діячів і службовців, депутатів всіх рівнів та представників політичних і громадських організацій, засобів масової інформації, а також представників приватного і бізнес середовища із наступними рекомендаціями:

1. Сприяти розширенню політичної участі жінок, шляхом:

 • запровадження тимчасових ґендерних квот у виборчому законодавстві та добровільних партійних квот не менше 30% для однієї статі;
 • протидії випадкам дискримінації щодо жінок-активісток і кандидаток у депутати різних рівнів, засудження агресії і сексистських дій, які кривдять, завдають шкоди діловій репутації, честі і гідності, а також забезпечити відповідальність винних осіб;
 • проведення адвокаційної та інформаційної кампанії на підтримку ґендерних квот та висування жінок-кандидаток, а також просвітницької роботи серед населення щодо підтримки жінок на виборах;
 • проведення ґендерного моніторингу виборчих кампаній у 2019 році.

2. Сприяти розширенню економічної участі жінок, шляхом:

 • законодавчого усунення розривів в оплаті праці для жінок і чоловіків, а також інших форм дискримінацій жінок на ринку праці та робочому місці;
 • термінового створення плану дій щодо вирішення проблеми низької оплати праці у медичній, освітній, культурній, соціальній сферах, в якій працює переважна більшість жінок;
 • розробки комплексної державної програми із залучення жінок працездатного віку до економічної активності;
 • законодавчого запровадження ґендерних квот у керівних органах державних компаній;
 • надання фінансової підтримки державними і комерційними банками на розвиток бізнесу, який започаткували жінки;
 • забезпечення державного інвестування освіти для дівчат зі STEM-спеціальностей (наука, технології, інженерія, математика);
 • формування державної політики щодо економічної підтримки батьківства;
 • заохочення приватного сектору до створення дружнього до родини і дітей робочого середовища;
 • просування розробок програм у місцевому самоврядуванні щодо забезпечення можливості поєднання догляду за дітьми із професійною і політичною діяльністю з урахуванням кращих міжнародних практик.

3. Забезпечити принцип ґендерної рівності у секторі безпеки і оборони та правоохоронній діяльності, шляхом:

 • усунення дискримінації при виборі освіти та проходження відповідної підготовки (перепідготовки) дівчатами і жінками при отриманні військових і бойових посад;
 • залучення жінок до військової та правоохоронної служби, як невід’ємного елементу миробудівництва;
 • моніторингу захисту прав і можливостей жінок та чоловіків в органах безпеки і оборони та правоохоронній системі, в тому числі жінок і чоловіків-ветеранів;
 • розробки політики підтримки сімей (військових), які втратили на війні когось з родини;
 • включення ґендерного компоненту до комунікаційних стратегій, пов’язаних із безпекою інформаційного простору.

4. Сприяти поширенню принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, шляхом:

 • прийняття Проекту Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» реєстр. №0119 від 14.11.2016;
 • прийняття «Стратегії впровадження ґендерної рівності у сфері освіти «Освіта: ґендерний вимір – 2021» Кабінетом Міністрів України;
 • проведення адвокаційних та інформаційних кампанії, спрямованих на розширення участі чоловіків у протидії насильству і дискримінації за ознакою статі, а також із популяризації прогресивних поглядів щодо ґендерних ролей та підходів до ухвалення рішень у родині та відповідального батьківства; – підтримки мережування серед громадських організацій та депутатських груп і об’єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також поширення менторських програм серед жінок і чоловіків, які дотримуються принципів ґендерної рівності.

5. Інституалізувати принципи ґендерно орієнтованого бюджетування у бюджетній системі на всіх рівнях.

Scroll Up